top of page

執行委員會

SC%20Mak_edited.png

會長

Philip_edited.png

活動委員會主席

Larry.png

搖籃計劃主席
商業天使俱樂部署理主席

Eric Ho.png

推廣委員會主席

emma leung.jpeg

梁士影

秘書長

Vincent Chan.png

搖籃計劃副主席

image.png
Ivan.png

翟志文

商業天使俱樂部副主席、召集人

梁建斌

推廣委員會副主席

Jacky Liang.JPG
bottom of page